Dịch vụ về mi

Hệ thống thông minh, kết nối các thiết bị âm thanh, giúp cho người quản lý có thể nhanh chóng và dễ dàng trong các thao tác

Mi Classic
Mi dưới
Dịch vụ tháo mi nối
Phủ đen
Uốn mi
Dặm lại mi nối